Algemene Voorwaarden http://machinehandel-dolenko.nl en http://omvormers.machinehandel-dolenko.nl

Artikel 1 - Webshop

1.1.

Ons bedrijf  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden.
Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2.


Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.

Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffendecookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.

1.6.

De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.8.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 - Bedenktijd

2.1.

U hebt 7 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. Speciaal op maat gemaakte artikelen zoals Tunnelhoezen en Vloermatten en gordijnen met of zonder borduringen en omgebouwde koffiemachines kunnen niet worden geretourneerd. Bij deze artikelen is vermeld "Dit product wordt speciaal voor U op maat gemaakt"

2.2.

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3.

Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn producten die handgemaakt op bestelling worden geleverd, en producten die voorzien zijn van het label dit product wordt speciaal voor U op maat gemaakt, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL ofPaypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 7 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 7 dagennog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen "tenzij bij het product andere levertijden zijn vermeld" aan u te leveren. Ook op maat of op wens van de klant gemaakte producten hebben afwijkende levertijden welke indicatief zijn aan deze levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

3.6.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 - De prijs

4.1.

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1.

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

Bij schade of vermissing aan of van het pakket melden wij dit bij onze vervoerder, hierbij hanteren wij de algemene voorwaarden van onze vervoerders.
De uit te keren schade kan nooit hoger zijn dan het het bedrag wat door onze vervoerder wordt vergoed.
Wij zijn niet aansprakelijk voor:

voor meer dan het in dit artikel vermelde, zoals gevolgschade, koerierskosten, telefoonkosten, benzinekosten en (andere) vormen van indirecte schade; b. voor de eventuele gevolgen van onjuistheid van een door Onze vervoerder verzonden mededeling van het tijdvak van bezorging; c. voor enige schade die u of de geadresseerde lijdt indien u of de geadresseerde in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en u vrijwaart Dolenko voor geleden schade en aansprakelijkheden die het resultaat hiervan zijn; d. voor handelingen verricht door of op instructie van bevoegde autoriteiten; e. als de vertraging, het verlies of de beschadiging wordt veroorzaakt door: i. het niet voldoen aan de vereisten van art. 3; ii. de verpakking of inhoud van het pak

5.2.

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4.

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

5.5.

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

5.6

De kleuren van onze ECO leer en Alcantara producten in de webshop kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet.

Daarnaast zijn effecten in doeken als glans moeilijk over te brengen op een productfoto. Wil je er dus zeker van zijn of het product dat is wat je er van verwacht, maak dan een afspraak om het in het echt te bekijken.

De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid, daarom wordt aangeraden om de producten aan de hand van de stalen te beoordelen. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur.